ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

1. Taraflar

a) www.dolunayozeren.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. B BLOK B BLOK NO: 103 İÇ KAPI NO: 3 BALÇOVA/ İZMİR adresinde mukim DOLUNAY ÖZEREN bundan böyle kısaca “Dolunay Özeren” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve dolunayozeren.com’un yasal sahibi Dolunay Özeren olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Dolunay Özeren’e aittir.

b) www.dolunayozeren.com internet sitesine ‘Başvuru Formu’ üzerinden üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) Üye bilgileri, www.dolunayozeren.com üzerinden üyelerin kaydolması halinde www.dolunayozeren.com ile paylaşılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Dolunay Özeren’in sahip olduğu internet sitesi www.dolunayozeren.com’dan üyenin e-ticaret (elektronik ortamda bilgilendirici kurs, video) hizmeti alması hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.dolunayozeren.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı doğacak sorumluluğun tamamının kendisine ait bulunduğunu, www.dolunayozeren.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle üyeliğinin tek taraflı olarak sona erdirebileceğini,bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle Dolunay Özeren’in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye,www.dolunayozeren.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Şifrenin korunması üye’nin sorumluluğunda olup Dolunay Özeren şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.  Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.dolunayozeren.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Dolunay Özeren’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü  rücu, tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.dolunayozeren.com internet sitesini kullanırken sitede  belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.dolunayozeren.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt edemez, yayımlayamaz, dağıtamaz. Üye; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar gönderemez, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.dolunayozeren.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Dolunay Özeren’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve  aleyhine doğacak her türlü zararı üyeden  rücuan tazmin hakkı saklıdır.

3.6.  www.dolunayozeren.com üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.dolunayozeren.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Dolunay Özeren’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye İşbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Dolunay Özeren  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.dolunayozeren.com üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve üyeliği sonlandırma hakkı saklıdır.

3.9. www.dolunayozeren.com  her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Dolunay Özeren’in  hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.dolunayozeren.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Dolunay Özeren mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Dolunay Özeren tarafından www.dolunayozeren.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Dolunay Özeren, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya kendisine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.dolunayozeren.com ve web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.dolunayozeren.com  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.dolunayozeren.com  web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. www.dolunayozeren.com  sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Dolunay Özeren  üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, www.dolunayozeren.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Dolunay Özeren, İşbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye İşbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.18. Üye, Dolunay Özeren’e ait websitesine üye olarak sahip olacağı tüm bilgileri saklı tutma ve paylaşmama hükmünü kabul etmektedir. www.dolunayozeren.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ve reklamveren firma, kampanya ücreti ve kampanya süresi gibi detayları rakip firmalarla paylaşılmasından dolayı doğacağı zararlarının tazminini isteme haklı saklı tutulmuştur.

3.19 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve dolunayozeren.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Dolunay Özeren tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

3.20 Taraflar, Dolunay Özeren’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21 Dolunay Özeren, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.dolunayozeren.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.dolunayozeren.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.